ఏపీ, తెలంగాణల రైళ్ళ వివరాలు

May 21, 2020
img

జూన్ 1వ తేదీ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 100 జతల రైళ్ళు ప్రారంభం కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. వాటిలో 9 జతల రైళ్ళు ప్రత్యేక రైళ్ళు కాగా మిగిలినవన్నీ సాధారణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్ళు. వాటిలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి లేదా రాష్ట్రాల మీదుగా వెళ్ళే రైళ్ళ పూర్తి వివరాలు దక్షిణ మద్య రైల్వే విడుదల చేసింది. 

                                                         జూన్ 1వ తేదీ నుంచి బయలుదేరే రైళ్ళు 

 

ట్రెయిన్ నం.

ఎక్కడి నుంచి

బయలుదేరు సమయం

ఎక్కడి వరకు

చేరే సమయం

ఫ్రీక్వెన్సీ

1

02702

హైదరాబాద్‌

14.50

ముంబై

04.55

ప్రతీరోజు

2

02723

హైదరాబాద్‌

06.25

న్యూఢిల్లీ

09.05

ప్రతీరోజు

3

02704

సికింద్రాబాద్‌

15.55

హౌరా

17.55

ప్రతీరోజు

4

02791

సికింద్రాబాద్‌

09.35

దనాపూర్

18.55

ప్రతీరోజు

5

07202

సికింద్రాబాద్‌

12.30

గుంటూరు

21.15

ప్రతీరోజు

6

02793

తిరుపతి

16.25

నిజామాబాద్‌

08.38

ప్రతీరోజు

7

02728

హైదరాబాద్‌

17.15

విశాఖపట్నం

05.50

ప్రతీరోజు

8

02715

హెచ్.ఎస్.నాందేడ్

09.30

అమృత్ సర్

20.25

ప్రతీరోజు

                                                         
                                                           జూన్ 2వ తేదీ నుంచి బయలుదేరే రైళ్ళు

 

ట్రెయిన్ నం.

ఎక్కడి నుంచి

బయలుదేరు సమయం

ఎక్కడి వరకు

చేరే సమయం

ఫ్రీక్వెన్సీ

1

02701

ముంబై

21.50

హైదరాబాద్‌

12.10

ప్రతీరోజు

2

07201

గుంటూరు

06.00

సికింద్రాబాద్‌

13.50

ప్రతీరోజు

3

02724

న్యూఢిల్లీ

17.25

హైదరాబాద్‌

19.35

ప్రతీరోజు

4

02794

నిజామాబాద్‌

14.05

తిరుపతి  

06.15

ప్రతీరోజు

5

02727

విశాఖపట్నం

17.20

హైదరాబాద్‌

06.15

ప్రతీరోజు


                                                         జూన్ 3వ తేదీ నుంచి బయలుదేరే రైళ్ళు

 

ట్రెయిన్ నం.

ఎక్కడి నుంచి

బయలుదేరు సమయం

ఎక్కడి వరకు

చేరే సమయం

ఫ్రీక్వెన్సీ

1

02703

హౌరా

07.25

సికింద్రాబాద్‌

09.15

ప్రతీరోజు

2

02792

దనాపూర్

12.15

సికింద్రాబాద్‌

21.30

ప్రతీరోజు

3

02716

అమృత్ సర్

05.30

హెచ్.ఎస్.నాందేడ్

16.00

ప్రతీరోజు


                                                        జూన్ 4వ తేదీ నుంచి బయలుదేరే రైళ్ళు

 


ట్రెయిన్ నం.


ఎక్కడి నుంచి


బయలుదేరు సమయం


ఎక్కడి వరకు


చేరే సమయం


ఫ్రీక్వెన్సీ


1


02285


సికింద్రాబాద్‌


13.10


హజ్రత్ నిజాముద్దీన్


10.40


ఆదివారం, గురువారం


                                               జూన్ 5వ తేదీ నుంచి బయలుదేరే రైళ్ళు

 


ట్రెయిన్ నం.


ఎక్కడి నుంచి


బయలుదేరు సమయం


ఎక్కడి వరకు


చేరే సమయం


ఫ్రీక్వెన్సీ


1


02286


హజ్రత్ నిజాముద్దీన్


15.45


సికింద్రాబాద్‌


14.00


సోమవారం, శుక్రవారం

Related Post