కరోనా తాజా పరిస్థితులు

June 05, 2020
img

కరోనా తాజా పరిస్థితులు, జూన్ 5, 2020 

 

05-06-2020

 

మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు

చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య

 

నయమైనవి

 

మరణాలు

ప్రపంచం

67,17,987

30,62,120

    32,62,391

3,93,476

అమెరికా

19,24,189

11,01,758

7,12,252

1,10,179

భారత్‌

2,27,273

1,12,271

1,08,623

6,367

తెలంగాణ

3,147

1,455

1,587

105

ఆంధ్రప్రదేశ్

4,250

1,612

2,565

73

మహారాష్ట్ర

77,793

41,402

33,681

2,710

తమిళనాడు

27,256

12,132

14,901

223

గుజరాత్

18,609

4,787

12,667

1,155

డిల్లీ

25,004

14,447

9,898

659

రాజస్థాన్

9,930

2,555

7,162

213

మద్యప్రదేశ్

8,762

2,748

6,637

377

ఉత్తరప్రదేశ్

9,237

3,553

5,439

245

పశ్చిమబెంగాల్

6,876

3,753

2,768

355

వలస కార్మికులు, విదేశాల నుంచి తిరిగివచ్చినావారు  

7,610

7,610

0

0

Related Post