కరోనా తాజా పరిస్థితులు, జూన్ 2, 2020

June 02, 2020
img

కరోనా తాజా పరిస్థితులు, జూన్ 2, 2020 

 

02-06-2020

 

మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు

చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య

 

నయమైనవి

 

మరణాలు

ప్రపంచం

64,07,648

30,94,739

29,34,619

3,78,290

అమెరికా

18,62,091

11,39,376

6,15,654

1,07,061

భారత్‌

2,01,484

99,265

96,570

5,638

తెలంగాణ

2,792

1,213

1,491

88

ఆంధ్రప్రదేశ్

3,791

1,313

2,414

64

మహారాష్ట్ర

70,013

37,543

30,108

2,362

తమిళనాడు

24,586

10,680

13,706

200

గుజరాత్

17,217

5,374

10,780

1,063

డిల్లీ

20,834

11,565

8,746

523

రాజస్థాన్

9,271

2,803

6,267

201

మద్యప్రదేశ్

8,420

3,053

5,003

201

ఉత్తరప్రదేశ్

8,361

3,109

5,030

222

పశ్చిమబెంగాల్

5,722

3,141

2,306

325

వలస కార్మికులు, విదేశాల నుంచి తిరిగివచ్చినవారు  

6,414

6,414

0

0

Related Post