కరోనా తాజా పరిస్థితులు

May 23, 2020
img

కరోనా తాజా పరిస్థితులు: మే 23, 2020 

 

23-05-2020

 

మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు

చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య

 

నయమైనవి

 

మరణాలు

ప్రపంచం

52,05,900

11,44,470

20,54,125

3,37,572

అమెరికా

16,34,991

28,09,369

3,13,431

96,329

భారత్‌

1,25,121

69,550

51,836

3,728

తెలంగాణ

1,761

670

1,043

48

ఆంధ్రప్రదేశ్

2,561

727

1,778

56

మహారాష్ట్ర

44,582

30,482

12,583

1,517

తమిళనాడు

14,753

7,526

7,128

99

గుజరాత్

13,273

6,591

5,880

802

డిల్లీ

12,319

6,214

5,897

208

వలస కార్మికులు

1,899

1,899

0

0

Related Post