కరోనా తాజా పరిస్థితులు

May 22, 2020
img

కరోనా తాజా పరిస్థితులు 22 మే,2020

 

22-05-2020

 

మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు

చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య

 

నయమైనవి

 

మరణాలు

ప్రపంచం

51,99,016

27,79,294

20,85,024

3,34,698

అమెరికా

16,21,196

11,42,593

3,82,244

96,359

భారత్‌

1,18,654

66,452

48,610

3,585

తెలంగాణ

1,699

618

1,036

45

ఆంధ్రప్రదేశ్

2,514

728

1,731

55

మహారాష్ట్ర

41,642

28,462

11,726

1,454

తమిళనాడు

13,967

7,590

6,282

95

గుజరాత్

12,910

6,649

5,488

773

డిల్లీ

11,659

5,898

5,567

194

వలస కార్మికులు

1,620

1,620

0

0


Related Post