కరోనా తాజా పరిస్థితులు

May 21, 2020
img

మే 21, కరోనా తాజా పరిస్థితులు 

 

21-05-2020

 

మొత్తం పాజిటివ్ కేసులు

చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య

 

నయమైనవి

 

మరణాలు

ప్రపంచం

51,01,473

27,38,011

20,33,559

3,29,903

అమెరికా

15,93,039

11,27,286

3,70,812

94,941

భారత్‌

1,12,359

63,624

45,300

3,435

తెలంగాణ

1,661

608

1,013

40

ఆంధ్రప్రదేశ్

2,452

718

1,689

54

మహారాష్ట్ర

39,297

27,589

10,318

1,390

తమిళనాడు

13,191

7,221

5,882

88

గుజరాత్

12,539

6,571

5,219

749

డిల్లీ

11,088

5,720

5,192

176

వలస కార్మికులు

1,096

1,096

0

0

Related Post